Raport bieżący 230 – WANCI za 09.11.2021 - AgioFunds