Raport bieżący 230- informacja o pokrywaniu kosztów - AgioFunds