Raport bieżący 23 – WANCI za 26 08 2019 r. - AgioFunds