Raport bieżący 229 – WANCI za 22.11.2021 - AgioFunds