Raport bieżący 228 – WANCI za 17.11.2021 - AgioFunds