Raport bieżący 227 – WANCI za 17.11.2021 - AgioFunds