Raport bieżący 226 – WANCI za 15.11.2021 - AgioFunds