Raport bieżący 226 – WANCI za 03.11.2021 - AgioFunds