Raport bieżący 225 – WANCI za 16.11.2021 - AgioFunds