Raport bieżący 224 – WANCI za 29.10.2021 - AgioFunds