Raport bieżący 224 – WANCI za 12.11.2021 - AgioFunds