Raport bieżący 224 – WANCI za 10.11.2021 - AgioFunds