Raport bieżący 220 – WANCI za 08.11.2021 - AgioFunds