Raport bieżący 220 – WANCI za 05.11.2021 - AgioFunds