Raport bieżący 22 – WANCI za 23 08 2019 r. - AgioFunds