Raport bieżący 218 – WANCI za 04.11.2021 - AgioFunds