Raport bieżący 218 – WANCI za 03.11.2021 - AgioFunds