Raport bieżący 21 – WANCI za 22 08 2019 r. - AgioFunds