Raport bieżący 209 – WANCI za 25.11.2021 - AgioFunds