Raport bieżący 208 – WANCI za 24.11.2021 - AgioFunds