Raport bieżący 205- informacja o pokrywaniu kosztów - AgioFunds