Raport bieżący 20 – WANCI za 21 08 2019 r. - AgioFunds