Raport bieżący 2-przystąpienie do ESPI - AgioFunds