Raport bieżący 198 – WANCI za 12.11.2021 - AgioFunds