Raport bieżący 193 – WANCI za 04.11.2021 - AgioFunds