Raport bieżący 192 – WANCI za 03.11.2021 - AgioFunds