Raport bieżący 190 - WANCI za 29 08 2019 r. - AgioFunds