Raport bieżący 19 – WANCI za 20 08 2019 r. - AgioFunds