Raport bieżący 188 - WANCI za 27 08 2019 r. - AgioFunds