Raport bieżący 188 – WANCI za 14.09.2023 - AgioFunds