Raport bieżący 187 - WANCI za 26 08 2019 r. - AgioFunds