Raport bieżący 187 – WANCI za 14.09.2023 - AgioFunds