Raport bieżący 187 – WANCI za 13.09.2023 - AgioFunds