Raport bieżący 187 – WANCI za 12.09.2023 - AgioFunds