Raport bieżący 186 - WANCI za 23 08 2019 r. - AgioFunds