Raport bieżący 186 – WANCI za 13.09.2023 - AgioFunds