Raport bieżący 186 – WANCI za 12.09.2023 - AgioFunds