Raport bieżący 186 – WANCI za 11.09.2023 - AgioFunds