Raport bieżący 185 - WANCI za 22 08 2019 r. - AgioFunds