Raport bieżący 185 – WANCI za 11.09.2023 - AgioFunds