Raport bieżący 184 - WANCI za 21 08 2019 r. - AgioFunds