Raport bieżący 183 - WANCI za 20 08 2019 r. - AgioFunds