Raport bieżący 183 – WANCI za 06.09.2023 - AgioFunds