Raport bieżący 182 - WANCI za 19 08 2019 r. - AgioFunds