Raport bieżący 181 - WANCI za 16 08 2019 r. - AgioFunds