Raport bieżący 180 - WANCI za 14 08 2019 r. - AgioFunds