Raport bieżący 180 – WANCI za 04.09.2023 - AgioFunds