Raport bieżący 180 – WANCI za 01.09.2023 - AgioFunds