Raport bieżący 18 – WANCI za 19 08 2019 r. - AgioFunds