Raport bieżący 179 - WANCI za 13 08 2019 r. - AgioFunds